“ELSKER! Elsker det å tenke” ….SJÆL!

DEN NORSKE VERSJONEN TIL DEN NORSKE BEFOLKNINGEN!

Palestine Momentum er egentlig en engelsk blog, men i noen tilfeller må jeg lage en norsk variant av den engelske artikkelen for. LO’s offentliggjøring av sin fremming av en israelsk boikott er et slikt tilfelle.

Før jeg fortsetter må jeg forklare noe du kommer til å se på som en “skrivefeil”, men det er Palestina aktivistene som svarer på den  skjulte diskrimineringen av Palestina i teknologiens verden som har ført til et behov for vise vår intoleranse til mobbingen av en hel folkegruppe.

Palestina har ikke bare blitt fjernet fra Google Maps, men om du ikke har lagt merke til det, så har også autokorrektur til for eksempel Apple’s Iphone fjernet Palestina som navn, altså fjernet det store forbokstaven “P”. Jeg svarer med å gjøre det samme med israel.

18492105_10154352897182273_1777631420_n[1]

Dobbelstandard

15.mai 1947 er en dato som markerer to hendelser. Fra vestens perspektiv markeres en lykke-dag der jødene er trygge fra forfølgelse i sin nye stat israel. Det andre perspektivet har vi ikke hørt noe om i Norge, men denne dagen markerer starten på det palestinerne kaller Nakba , oversatt til norsk betyr Nakba katastrofe. I 1947 alene ble 750.000 palestinere sendt i eksil, enten til andre områder i Palestina, eller til andre områder i verden.

I ettertid ble det satt opp 22 arbeidsleire for palestinske fanger, lik dem vi hadde sett 2 år tidligere hos nazistene.

Palestinian_refugees-590x344
Palestinians refugees on the run from Nazi surviving refugees 1948

Nakba har i dag vært en 50 år lang katastrofe, og i fangeleire som er omdøpt til fengsel i dag er tilstandene så langt under menneskerettslig standard at 1600 palestinske fanger er på den 29. dagen av en sultestreik som går under hashtagen #dignitystrike i sosiale medier.

I et intervju med Dismantle The Ghetto kollega, Younes Arar forteller han om forholdene og behandlingen han fikk, etter å ha blitt arrestert for å plante oliventrær i bydelen Wadi Al-Hussein i Hebron. Hebron er lokalisert i H1 området. det vil i følge Oslo Avtalen si at det er Palestinsk område.

Denne arrestasjonen er et godt eksempel på at israel er en apartheid opererende okkupant. Younes beskriver hvordan veiene i dette område er delt mellom jødiske og palestinske områder, og hvordan du ved hjelp av et pyramidestempel utstedt av IOF, for å ha fri tilgang i bydelen.

dsc00860[1]
Younes og fire andre aktivister ble arrestert for å krysse veien i Shuhada street, på vei til Wadi Al-Hussein området for å plante trær 30.03.2017. Foto:  Getting off the armchair 

Kan israel straffe palestinerne for våre handlinger?

Begrepet sanksjon vil si en negativ eller positiv reaksjon på en handling. Etter Russlands handlinger i Ukraina tok det ikke lang tid før FNs sikkerhetsråd, med USA og andre vestlige land (inkludert Norge) innførte økonomiske sanksjoner mot russerne. FNs sikkerhetsråd har de NESTEN enstemmig vedtatt å støtte sanksjoner mot israel siden 1967. Kun en nasjon bortsett fra israel har beskyttet overgrepene, over en 50-års periode har USAs vetorett, ene og alene, stoppet inngrep mot israel 48 ganger.

Russlands opptreden i Ukraina gir fortsatt grunn til dyp bekymring. En skjør våpenhvile er inngått, men Russland har ikke etterkommet de krav det internasjonale samfunn har stilt, blant annet om umiddelbar og fullstendig uttrekning av alt militært materiell og personell fra ukrainsk territorium. Til tross for et stort internasjonalt press har Russland ikke vist vilje til å endre sin folkerettsstridige handlemåte i Ukraina”, uttalte utenriksminister Børge Brende 10. oktober 2014.

Dette er begrunnelsen utenriksministeren kom med i 2014, når regjeringen innførte sanksjoner mot Russland. I går var Børge Brende en av flere fra regjering- og stortinget generelt som ikke støttet LO’s ønske om å boikotte israel.

En boikott vil gjøre konflikten større, og å finne en fredelig løsning vanskeligere. Jeg tror at ved å bygge tillit gjennom dialog og samarbeid er riktig tilnærming, ” var svaret Brende ga til LO’s forslag om boikott av israel 13.05.2017

Jeg forstår ikke helt dette, og kunne tenkt meg en forklaring fra de som gjør det. Om en boikott har konfliktøkende konsekvenser, hvorfor boikotter vi Russland? Og hvorfor øker vi den militære tilstedeværelsen langs den russiske grensen? En kombinert konfliktøkende sanksjon med en truende adferd mot den sanksjonerte… det kan jo virke som at dere ØNSKER en krig!?

 

Oljefondet har investert milliarder av kroner i israel!

Sanksjoner kunne også være positivt betinget, noe som får meg til å lure. Når jeg ser hvor mye som blir brukt av norsk kapital til utviklingen og styrkingen av okkupasjonens utvidelse og makt. Vi roser menneskerettsforbrytere ved å finansiere handlingene dere! Det bekymrer meg at de som skal ivareta den norske befolkningens interesser har disse holdningene! Kanskje den norske middelklassen skal være glad for at LO ikke aksepterer slik behandling? Det er jo ingenting som tyder på at vår maktelite bryr seg om å bevare menneskerettslige forhold! Plutselig må du bære et diamantstempel for å kunne bevege deg på Frogner!

“Fondet har investert nesten 25 milliarder kroner i Israel. Det viser fondets årsrapport for 2015 som kom i forrige uke. Det er en økning på 5,6 milliarder — eller 30 prosent – fra i fjor.”

“I 2014 trakk det nest største pensjonsfondet i Nederland seg ut av fem israelske banker. Begrunnelsen var at de finansierer bygging av ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden.”Skiver Aftenposten i 22.03.2016

Går økonomisk vinning over verdenserklæringen?

Etter at LO stemte for å jobbe for en nasjonal boikott av israel har en rekke av deres medlemmer meldt seg ut av LO og inn i MIFF. Mye av kritikken dreier seg om at LO bruker økonomiske midler til å arbeide innenfor utenrikspolitiske konfliktområder. Hvor de står politisk har også vært tematikk.

Jeg er forsåvidt enig i at fagforeninger ikke har utenrikspolitikk som ansvarsområde, og at de skal ha norske arbeideres interesser i fokus, men er ikke fokus på et etisk forbrukermarked av interesse for den norske arbeiderklassen? Mange av disse bedriftene er uetiske på flere områder! Regnskogen, barnearbeid, genmodifisering og toksiner. Nestle, for eksempel, sier at vann ikke er en menneskerett, og dette er produkter som også produseres i Norge hvordan kan du si at det ikke er av interesse for den norske fagbevegelsen?

Det norske oljefondet har vokst og bygd seg opp, på grunn av et produkt fremstilt av arbeidere som LO arbeider for. Det har fått vokse seg stort på grunn av gode lønnsforhold som LO har kjempet fram for arbeider klassen. Disse lønningene gjør at norske arbeidere kan spleise på utgifter til drifting av offentlige etater. Foreninger som LO har sørget for at oljefondet kan spares til fremtidige generasjoner. Jeg mener derfor at LO har et direkte ansvar når det kommer handler om hvor oljefondet investeres. Jeg vil ikke dekke statens utgifter i Norge, om staten for at staten skal få friheten til å ødelegge utviklingspotensiale og bryter menneskerettighetene i andre regioner!

Jeg ber folk om å legge til “Norge” på sin boikottliste nettopp på grunn av at okkupasjonen er en direkte, og økende inntektskilde til den Norske stat! Er ikke oljefondet mine og dine penger?

60932279[1]
Bidrar til okkupasjon Med et eierskap på 50 prosent i Nammo, er det likevel den norske stat som tjener millioner på at M72-rakettene avfyres på Gaza.” Foto: Bjørn-Owe Holmberg/Dagbladet

Kunnskapsløst argumentasjon!

Jeg er ingen superfan av Hamas, på lik linje som at jeg ikke er en superfan a Donald Trump. Derimot er jeg er superfan av Folkeretten og menneskerettighetserklæringen, og det faktum at denne loven gjelder ALLE – ikke bare noen!

Organisasjoner som LO er et konkret resultat av hva menneskerettighetene kan føre til. LO er et bevis på at ved at hvis man følger folkerettsprinsippet vil det ha en positiv effekt på samfunnet. På 1800-tallet, når de folkerettslige prinsippene ikke eksisterte flykta nordmenn fra Norge også!

Ved at artikkel 7 i UDHR  kun gjelder i enkelte tilfeller er det umulig å si at norsk fremtid er trygg – da snakker jeg ikke om oljefondet eller økonomi, men det enkle faktum at ulikhet for loven og diskriminering fører til konflikter, og konflikter har en tendens til å ende med krig om desperasjonen blir høy nok! Russland har allerede advart Norge siden vi klart og tydelig har vist hvem vi er alliert med.

Artikkel 7.
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Ron Paul’s beskrivelse av Hamas, som en demokratisk valgt regjering, ikke en terrororganisasjon.

 

 

Hamas ikke er en terrororganisasjon, men et DEMOKRATISK VALGT politisk parti som er pålagt å beskytte egen befolkning mot okkupasjonen. Hamas er også et bevis på at sanksjoner fungerer. Ja! Hamas er sanksjonert, og israel har tjent på dette – så sent som mars i år kom Hamas med en anerkjennelse av post-67 grensene. De kommer aldri til å anerkjenne israel, men israel kommer heller aldri til å anerkjenne Palestina (likhet for loven).

1240731132[1]

Myten om en hjernevasket Palestinsk befolkning

Jeg har allerede nevnt de 1600 menn, kvinner og BARN i den pågående sultestreiken, dette er palestinske, politiske fanger i israelske fengsler. Det eneste kravet de har stilt er; at de behandles i tråd med menneskerettighetene. En palestiner skal for eksempel ikke måtte sitte i militærarrest i 5 dager for å plante oliven trær i Hebron, som er Palestinsk territorie.

Palestina er selve symbolet på et flerkulturelt samfunn, der kristne, jøder og muslimer har levd side ved side.

18342435_10156155051710760_34518257638305823_n[1]
Den Palestinske erkebiskopen Atallah Hanna er en av mange Kristne palestinere 

Atallah Hanna gikk selv til sultestreik 9. mai i solidaritet med de politiske fangene. Betyr dette at det er israel som er de religiøse ekstremistene? Det er jo de som kriger for å bevare en “ren jødisk stat”…. Om nabolandene til israel var “rene muslimske land” hadde for eksempel ikke ISIS eksistert i dag…

Medforfatter i Palestine Momentum Sami Bedouin, og Younes Arar er ateister. De drives ikke til motstand på grunn av religiøs indoktrinering, men av det enkle faktum at de lever under okkupasjon. Det er ikkevoldelige demonstrasjoner og sosiale media som er palestinernes våpen. Om demonstrasjoner blir voldelig er det ofte israelske dobbeltagenter som infiltrerer aktivistmiljøet. Om en palestiner blir drept skyldes det på kniver, noe som i flesteparten av tilfellene er plantet etter at offeret er “eliminert”

«Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten», Raphael Schultz

Rent objektivt kan det jo virke som at det er Schultz og han regjering som er drevet av ekstremistiske motiver bundet til religion

Det virker som at folk flest ikke forstår HVORFOR vi bør boikotte israel, derfor foreslår jeg at dere setter dere inn i deres situasjon – israel er ikke et demokrati, men en okkupant som styrer territoriet etter apartheid prinsippet! Hva hadde du gjort?

At regjeringen vår IKKE griper inn er jo mer skremmende. Aksepterer de denne styreformen andre steder, er de vel truende til å ‘snik-apartheidisere’ Norge også?

img_1077

Som en del av den internasjonale samarbeidsgruppa til den palestinske koalisjonen Dismantle The Ghetto Movement, og #AlKhalil4 velger derfor å takke LO for å gripe inn, der vår politiske elite svikter!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s