#Art4 Slaverdrift

“De ønsker å presse oss ut så de kan slå seg sammen med Egypt. De ønsker å kuppe en del av Sinaii ørkenen å gjøre det til en del av Gazastripen”, kontakten min lever for tiden i skjul på grunn av et politisk syn som ikke er så kjærkommet hos Hamas.

Jeg ville vite litt om arbeidssituasjonen i Palestina og hvordan Israelerne utnytter sin posisjon som militærstyrt apartheid stat. Med litt krøkete engelsk prøver han å forklare så godt han kan. Alle har sett hvordan Israels brutalitet har blitt mer ondskapsfull de siste årene, men jeg tror kanskje media ikke har fortalt alt. Jeg tør også påstå at ingen av oss har gått fra å være et fritt menneske til å bli en vingeklippet fugl i bur. Derfor velger jeg så ofte jeg kan, å bruke mine kontakter i området og deres egen erfaring isteden for media.

“Den første intifada førte til den den første runden med kollektiv avstraffing av befolkningen i  Gaza. Til nå hadde bondesamfunn og industri gjort at vi var selvforsynt, men vi fikk problemer for vi fikk ikke inn materialet til å holde virksomhetene i gang. Med blokaden fikk vi altså behov for å jobbe i det okkuperte territoriet, men dette var risikosport. Det var jo langt fra garantert at vi kom til å få jobb, om vi i det hele tatt fikk tillatelse av IOF til å forlate området. Har du forreste hørt at om du  var mellom 20-35 år, så kunne du ikke returnere til Gaza før etter 9 mnd. Det kunne blitt en dyr opplevelse” han tar et avbrekk før han fortsetter.”Etter at de nasjonale myndighetene ble opprettet i 1995 fikk Palestinerne arbeid igjen, med det var fremdeles 150.000 arbeidsledige i Gaza og på Vestbredden og de ble tvungen til å arbeide for fienden… på en måte” 

“Det virker nesten som at et av hovedmotiva til Israels gjentatte  angrep på dere, er for å opprettholde det underdanige, ensidige avhengighetsforholdet til Palestina. De hadde jo kommet ganske langt i Gaza nå. Dere hadde fått et lite kjøpesenter og urban infrastruktur?” Jeg fikk ikke noe tydelig svar, men det er vel for at han er i opposisjon, kan jeg tenke meg.

gaza_ao42ds15
They were almost finished cleaning out after the last war

Det må ha vært grusomt for en palestiner å jobbe for okkupasjonsmakten på den måten. Det var fysisk- kjempehard arbeid, de måtte bære tunge løft og de kunne jobbe over 17 timer for dag, med får pauser og under. Lønnen var heller ikke til å leve av. De måtte ta ordre fra sjefene som også tilfeldigvis har stjålet landet deres….“du leter etter det som har med slavedrift å gjøre, ja? Spør han. Dette var og ER slavedrift du det!“. Han har rett, jeg har sett mange lignende saker i media den siste tiden. Den 21. januar kom The Guardian med sterk kritikk av Israel etter at en Thai arbeider hadde dødd. Kritikken kommer ikke ubegrunnet, gjennom intervjuer med vitner som selv har vært arbeidere i Israel, kommer de frem til at 122 Thai arbeidere har omkommet under ekstreme arbeidsforhold siden 2008. Samtidig kan man finne en rekke avisartikler om hvordan israelske soldater skyter å dreper palestinske . 

Arabiske barnearbeidere utsettes for hardt fysisk arbeid, i stekende ørken sol. De må jobbe til de har besvimt av utmattelse.

Israel sier de forsvarer seg selv, og jeg for en gangs skyld skal jeg spille med….late som at jeg tror dem når de sier de er under en trussel fra Gaza. Det gjør jeg for at jeg har et poeng å komme med! Om Israel har et behov for å drepe 3000 mennesker i selvforsvar så er det en såpass alvorlig anklage, så dette må vi sette oss grundig inn i. Dette betyr derimot ikke at det er den konkrete hendelsen Israel vil en etterforskning skal dekke som blir hovedobjektet etterforskningen. Grunnlaget for denne anklagen er Nasjonen Israel som bygger ut på Palestinske (eller internasjonalt område, siden palestinerne er statsløs) territorier  og siden Israel vurdering av egnen posisjon i konflikten er defensiv. Når de har bombet slektstammer ned til intet, så gir det jammen meg grunnlag for å undersøke Israels indre identitet også. Disse formene for anklager faller inn for flertallet av paragrafene i de fleste lovverk og det danner et rammeverk av lover som kan brukes til å falle på riktig domfellelse. Genevekonvensjonen, Int. Humanitær lov, sammen med de Sivile og politiske-, de  Økonomiske, sosiale- og  Kulturelle-, og til slutt Barnas rettigheter så har vi noen av de viktige konvensjoner og lover vi kan bruke i en rettssal som argumentasjon til å overbevise noen om et skyldspørsmål.

Seing his life rall into pices
Sees his life fall into pieces

I samme periode som gikk Bondevik gikk inn i en meglingdialog med Israel og Palestina, var palestinske bønder øyevitner til at livene dere ble lagt i grus, de rakk ikke engang å komme seg bort fra eiendommen før bulldoserne raserte 7200 dunam med dyrket mark, skrapte 20 dunam med sitrustrær til grunnen (1 dunam = 1000 kv.m). Skulle de for å lære dem hva demokrati var? Som avslutningen var rivingen av 32 palestinske boliger, dette må ha vært grusomt for både store og små. Dagen etter måtte en jernstøpingfabrikk vike banen for sionismen og med alt utstyr og nærmeste fremtids inntekt i den fabrikken, hevder PCHR, at tapet allerede nå lå på $2 mrd.

Utenfor blokaden hadde palestinerne jobbet på seg både blod og tårer, men etter at Gaza ble rammet av en ny totalblokade – med enda strengere restriksjoner måtte palestinerne nok en gang tåle kritiske tider. Restriksjonene gikk ut på rasjonering på varer forhandlere fikk importere, men eksporten ble nesten umulig. Blokaden førte til på 50% reduksjon av inntekten som vil si rundt $1 mrd. Allerede får blokaden var Gaza i krise, men med $1 mrd. mindre i banken var dette i ferd med å utvikle seg til en enorm humanitær krise.

En kartlegging gjort av PCHR i 1999 viser at 67,2 palestinske arbeidere mistet jobben sin hver mnd samme år. Israel trosse den internasjonal loven som i klartekst sier at; om en nasjon ender med å angripe eller gå til krig mot en annen befolkning, så SKAL det sivile samfunnet lide minst mulig i krigshandlingene. Når man angriper skal man unngå ødeleggelse av livsnødvendige objekter som et menneske trenger for å leve.

Bøndene blir i dette en av de viktigste yrkesgruppene i Gaza. Det var for lite goder for palestinerne som bodde bak disse murene allerede når 50% av inntektene deres forsvant! Israel forsvarte bombingen markene med mistanke om at  det var tunneler under, og tydeligvis på store områder. Bøndenes dyrkede marker, husdyr og avlinger, ble nesten totalskadd. I byene var store boliger jevnet med jorden husly og klær er også nødvendig for overlevelsen. Skadene skadene som er gjort på bøndenes forretninger, konsekvenser for dem, går på privatøkonomien, men det får også store konsekvenser for resten av Gazas befolkning. Skadene førte til at det ble  25% mindre ferdige ernæringsprodukter på markedet og med en befolkning som allerede må rasjonere, har stor betydning for å dekke det faglige næringsbehovet. Restriksjonene på import og eksportvarer det taper Gaza masse i statlige inntekter, men bondens tap på tilsvarer $170 mill. eller 55% i direkte tap av årsinntekt. Dette fører til at innbyggerne i Gaza i 2000-2004 ikke had noe spesielt bærekraftig inntektskilde, og de kan ikke klandres for det. Med sykehus, medisinsk personal og journalister er yrkesgrupper som sikrer vitner til de kriminelle handlingene eller om det (Journalister og pressefrihet i en annen blog), konsekvensen av Israels OTP aksjon (plombering av grensa) viser at antall drepte på grunn av manglende medisinsk hjelp, utdanning og tap av bevegelsesfrihet øker med 24% denne perioden.

Busted ;)
Busted! Hei hei @Bondevik ! Not a political genous are ya??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s